Obiekty historyczne

Baszta Panieńska (Baszta Siedmiu Płaszczy)

Baszta ma 9 metrów średnicy zewnętrznej i 3,6 metra wewnętrznej. Posiada 3 kondygnacje, dolną (piwniczną) o wysokości 4,7 metra, parterową o wysokości 4,4 metra i na I piętrze liczącą 2,5 metra wysokości. Zakończona jest krenelażem i stożkowym...

Budynek Kolegium Mariackiego (IX LO)

Liceum ogólnokształcące nr IX znajdujące się obecnie na pl. Mariackim na Starym Mieście w Szczecinie kryje wiele ciekawostek sięgających okresu średniowiecza. Mimo iż jest obiektem stosunkowo młodym jego podziemia kryją wiele tajemnic i...

Kamienica Loitzów

Jeden z najbardziej znanych i najcenniejszych zabytków Szczecina z epoki późnego gotyku, początku renesansu jeden z niewielu budynków dawnego budownictwa mieszczańskiego w mieście.

Katedra Św. Jakuba

Kościół św. Jakuba Apostoła w Szczecinie ufundowany został przez bogatego mieszczanina Beringera z Bambergu i wzniesiony poza obwarowaniami miasta, na wzgórzu, na wzór znajdującego się w Bambergu klasztornego kościoła Benedyktynów pw. św. Michała...

Kościół Piotra i Pawła

Kościół jest najstarszą świątynią Szczecina, wybudowano go w pierwszej połowie XIII wieku, na miejscu wcześniejszej drewnianej świątyni, spalonej w XII w. Jest to budowla salowa, wzniesiona z czerwonej cegły w stylu gotyckim.

Kościół św. Jana Ewangelisty

Gotycki, nieorientowany kościół pofranciszkański przy ul. Św. Ducha (przy dawnej Bramie Św Ducha). Jest jedynym zachowanym obiektem dawnego gotyckiego, franciszkańskiego kompleksu klasztornego.

Most Długi

Długi

Ratusz Staromiejski

Zbudowano go dla władz miasta w XV w. na miejscu drewnianego budynku z 1243 r, w którym mieściły się: izba ławników, sala sądowa, sala handlowa oraz karcer znajdujący się w piwnicach.

Zamek Książąt Pomorskich

W XII w. na Wzgórzu Zamkowym (Trzygława) książę pomorski Warcisław I wzniósł pallatium. W 1345 r. książę Barnim III na miejscu drewnianego dworu Warcisława rozpoczął budowę Kamiennego Domu. Nie obeszło się bez komplikacji, gdyż szczecińscy...