O projekcie

Podzamcze.org to projekt, który poprzez współpracę różnych środowisk szczecińskiego Podzamcza, ma za zadanie wyzwolić potencjał drzemiący w tym rejonie Starego Miasta. Inicjatywa zakłada szeroko zakrojone działania w Internecie – dzięki stronie Podzamcze.org, stanowiącej wirtualne centrum informacji, będącej zintegrowaną z mediami społecznościowymi, np. Facebookiem, Twitterem czy serwisem Youtube. Jednak główną osią aktywności projektu będą wydarzenia w przestrzeni Podzamcza współorganizowane z partnerami (lokalami, usługodawcami, instytucjami kultury, artystami i animatorami życia społecznego, kulturalnego oraz sportowego związanymi z tym terenem, bądź chcącymi działać w jego obrębie). Głównym atutem projektu jest jego trwałość, zakładająca cykliczność rozmaitych wydarzeń i inicjatyw zaadresowanych do różnych grup (rodzin z dziećmi, turystów, osób starszych oraz młodych, a także ludzi aktywnych czy należących do rozmaitych grup zainteresowań). Niebagatelną rolę w przedsięwzięciu odgrywają także partnerzy oraz podmioty współpracujące z projektem Podzamcze.org, stanowiący barwny konglomerat środowisk związanych z różnymi dziedzinami (kultura, sztuka, biznes, sport, zagospodarowanie przestrzenne oraz edukacja). O tym, że warto inwestować w teren Podzamcza świadczyć może zarówno Strategia Rozwoju Szczecina "Szczecin_dla Ciebie", jak i działania oddolne – np. Stowarzyszenia Estetycznego i Nowoczesnego Szczecina (SENS), które postanowiło wyposażyć Rynek Sienny w meble miejskie czy skuteczny apel Muzeum Narodowego w Szczecinie o zaprzestanie parkowania niezgodnie z prawem przy rzeźbie "Wielki Łuk" Bernharda Heiligera.