VI Festiwal Spotkanie Kultur

VI Festiwal Spotkanie Kultur

Muzyka jako jedna z niewielu dziedzin sztuki nie zna barier językowych. Odbieramy ją podobnie, bez względu na pochodzenie, status społeczny czy materialny oraz wykształcenie. Sztuka ta zbliża narody jak żadna inna. Podczas Festiwalu Spotkanie Kultur pragniemy prezentować współczesne muzyczne trendy i najciekawsze prezentacje muzyczne z bogatego wachlarza ofertowego oryginalnych kultur mniejszości narodowych i etnicznych oraz przedstawiać bogatą polską kulturę muzyczną.
Organizatorami Festiwalu jest Szczeciński Oddział Związku Ukraińców w Polsce, Rada Organizacji Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Szczecinie oraz Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie.
 
PROGRAM:
23 sierpnia (sobota), godz.16:00 
duży dziedziniec 
 
SOMNAKUNO DROM 
Zespół prezentuje kulturę romską – folklor, taniec, muzykę a także język tej społeczności (Somnakuno Drom to „złota droga”) 
Kierownictwo zespołu: Tytus Łakatosz (Szczecin) 
 
SŁOWIAŃSKA DUSZA 
Koncert międzynarodowego zespołu wykonującego pieśni narodów słowiańskich. Artyści pochodzą z różnych słowiańskich krajów: Ukrainy, Polski, Rosji, Białorusi, ale łączą ich słowiańskie korzenie. Z tą samą pasją wykonują ukraińskie dumki, jak i wesołe rosyjskie pieśni ludowe oraz ballady. 
 
VIA FAMILY
Koncert zespołu ukraińskiego, zwycięzcy ukraińskiej edycji „Mam talent” z 2013 r.
 
ZORBA
Koncert zespołu z Wałbrzycha. W programie współczesna i ludowa muzyka grecka.
 
 
24 sierpnia (niedziela), godz.16:00 
duży dziedziniec 
CHÓR SENIORA MAGNOLIA 
Szczeciński Chór Magnolia powstał w 1977 r. Prowadzi go dyrygent-pianista Paweł Kluczko. Koncertował w kraju i wielokrotnie za granicą. 
 
 
STRUMOCZOK POKUTIA
Występ dziecięcego folklorystycznego zespołu z Kołomyi na Ukrainie.
 
CHRISTOPH HÜBNER I ZESPÓŁ KATARYNIARZY 
Muzycy pochodzą z Niemiec i Belgii, koncertują po całej Europie. Kataryniarze to dziś rzadki widok na spotkaniach artystycznych.
 
KLEZMER CHIDESCH
Koncert muzyki klezmerskiej w wykonaniu Berlińskiego kwartetu.
 
ROZMAJ 
Koncert włosko-ukraińskiego zespołu. 
Rozmaj to włosko-ukraińskie stowarzyszenie kulturalne, założone we Włoszech z inicjatywy ukraińskich emigrantów. Zajmuje się kultywowaniem ukraińskich tradycji i języka. Prowadzi wiele charytatywnych akcji wspierających Ukraińców. 
 
24 sierpnia (niedziela), godz.20:00 
dziedziniec menniczy Zamku 
KONCERT MUZYKI ŻYDOWSKIEJ 
Chóru Okręgowej Izby Lekarskiej Remedium 
Ryszard Handke – dyrygent 
W programie: żydowskie pieśni modlitewne, piosenki z filmu „Skrzypek na dachu” 
Chór powstał w 1998 roku z inicjatywy dawnych członków Chóru Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Na repertuar chóru składa się głównie muzyka a capella: madrygały, pieśni romantyczne, rozrywkowe, kolędy i pieśni kościelne. Zespół wykonuje także większe formy wokalno-instrumentalne.